AVÍS LEGAL

D’acord amb la Llei 34/2002 s’informa que el domini www.bugaderiaplatjadaro.com és propietat de:

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL.
CIF: G17935776
Domicili: C/ PARIS 8
17250 PLATJA D’ARO (Girona-Espanya)
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum ######
Telèfon: 972.82.21.60
Correu electrònic: info@bugaderiaplatjadaro.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. en aquesta pàgina web pertanyen a BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En cap cas l’accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del seu titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expressa de BUGADERIA PLATJA D’ARO SL., ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB :

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de BUGADERIA PLATJA D’ARO SL., de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. a través del seu lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

ENLLAÇOS DE TERCERS :

En cas que BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. inclogui en el seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament amb la intenció de fer difusió d’aquests. BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es tingui accés des d’aquest lloc web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment a BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

XARXES SOCIALS:

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. podria arribar a estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

-Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin

activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

-Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. consideri no apropiats.

-I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.